Religiös begravning

Religiös begravning

I Sverige har vi religionsfrihet. Det betyder att du har rätt att få din begravningsceremoni som du vill ha den så långt det är möjligt, oavsett tro.

Oavsett vilken religion eller tro den du vill ta avsked av har, kan du tryggt lita på att vi ordnar en respektfull och personlig begravning enligt din och din näras önskemål. Det viktigaste är att begravningen blir ett avsked som känns rätt och som speglar den avlidne. Det innebär att den som exempelvis tillhör en frikyrka, katolsk kyrka, buddismen eller islam får lika mycket hjälp hos oss, som den som inte har någon tro alls.

Trossamfund

Utöver Svenska kyrkan finns 17 registrerade trossamfund vars medlemsavgift tas ut via skattsedeln.

 • Bosniakiska Islamska samfundet
 • Equmeniakyrkan
 • Evangeliska Frikyrkan
 • Frälsningsarmén
 • Förenade Islamiska Föreningar i Sverige
 • Islamiska kulturcenterunionen i Sverige
 • Islamiska Shia Samfunden i Sverige
 • Metodistkyrkan i Sverige
 • Pingst – fria församlingar i samverkan
 • Romersk-katolska kyrkan
 • Svenska Baptistsamfundet
 • Svenska Missionskyrkan
 • Svenska Alliansmissionen
 • Sveriges Muslimska Förbund
 • Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige
 • Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien
 • Ungersk Protestantiska samfundet i Sverige